Styrelse

Bredband i Berg södra ekonomisk förening

Birgitta Hansson, ordf. Sörskog.

Björn Einvall, v. ordf Hjulatorp

Lennart Zadig, kassör, Sörskog

Gunnar Skogström, Bergs säteri

Karl Larsson, Torshult

Lars-Göran Pehrsson, Ernatorp

Gunnar Järgren, Ernatorp

Mike Zanier, Berg

Thomas Johansson, Skrivaregården, Sandvik