Slutbesiktning

Länsstyrelsen kommer att under febr-mars göra en slutbesiktning av nätet, kolla att infoskylten finns uppsatt och gå igenom slumpvis utvalda originalfakturor. Slutredovisningen skickade vi in i augusti och den är nu under behandling.
Förhoppningsvis är allt klart i början av april.

Avgifter 2014

Styrelsen har beslutat om följande avgifter för 2014:

200:-/år  medlemsavgift till föreningen. Gäller alla medlemmar.

500:- /år serviceavgift för nätet. Gäller de som anslutit sig.

150:-/månad för anslutning till Wexnet. Wexnet fakturerar föreningen och vi vidarefakturerar till dem som anslutit sig

Årsredovisning och stämma för 2013

Torsdag 22 maj kl. 19.00 inbjuds alla medlemmar till stämma i Bergs Bygdegård. Efteråt bjuds på vårbuffé och underhållning för att fira att vi nästan är i mål med hela projektet.  Lennart Zadig, kassör och Björn Einvall, v. ordf informerar och ekonomi resp teknik.

Bredband – årsredovisning 2013 (2)Välkomna!

Nu är vi igång !

Har just gjort den första testen av fiberanslutningen och lyckades ladda ned med 86 Mb

Arbetet med inkopplingarna fortsätter idag och imorgon och allt verkar fungera bra.

Björn Einvall

 

Inför inkopplingen

Vi har varit i kontakt med wexnet och fått besked om att tills vidare är max hastigheten 100Mb när vi får våra fiberanslutningar inkopplade.

Detta är pga deras problem med den nya hårdvara de installerat som ni säkert har läst om i tidningarna och de kopplar inte in några nya kunder på detta förrän alla problem är åtgärdade.

Så om det finns någon som vill teckna något abonnemang hos någon leverantör med hastigheter över 100 Mb så går det bra men maxhastigheten blir 100 Mb tills wexnet löst sina problem.

Björn Einvall

070-5250050